Home » Blog » 40 Kata Mutiara Abu Bakar Ash-Shiddiq yang Penuh Makna dan Motivasi

40 Kata Mutiara Abu Bakar Ash-Shiddiq yang Penuh Makna dan Motivasi

kata mutiara Abu Bakar Ash-Shiddiq yang penuh makna dan motivasi.

Abu Bakar lahir tahun 573 dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634. Ia adalah teman dekat dan penasihat Nabi Muhammad, yang berhasil menjalankan fungsi politik dan administrasi Nabi dan setelah Nabi.

Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Uthman bin Aamer Al Qurashi Al Taymi. Silsilahnya bergabung dengan garis keturunan Nabi di enam generasi sebelum dirinya, di Murrah Bin K’aab.

Abu Bakar Siddiq (R.A.) lahir di Mekah pada tahun 573 M dua tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dibesarkan dalam asuhan orang tua yang baik, sehingga ia mendapatkan status bangsawan.

Ayahnya Uthman Abu Quhafah memeluk Islam pada Hari Kemenangan di Mekah. Ibunya Salma binti Sakhar, juga dikenal sebagai Umm Al Khair, memeluk Islam lebih awal, dan bermigrasi ke Madinah.

Abu Bakar adalah seorang pria kulit putih ramping dengan bahu sedikit, wajah kurus, mata cekung, dahi yang menonjol dan pangkal jari-jarinya tidak berambut.

Berikut ini 40 kata mutiara Abu Bakar Ash-Shiddiq yang penuh makna dan motivasi.

Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia.

 Aku telah terpilih menjadi pemimpin kalian, meskipun aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, bantulah aku seandainya aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku seandainya aku berbuat salah.

Tolonglah Aku, jika Aku benar dan koreksilah Aku jika Aku salah. Orang-orang yang lemah di antara kalian harus menjadi kuat bersamaku sampai atas Kehendak Allah swt, haknya telah disyahkan.

 Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah.

Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya ia terus menerus tidak taat kepada Ia (Allah) Yang Maha Kuat.

Patuhilah aku selama aku patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, bila Aku tidak mematuhi Allah swt dan Rasulullah saw, maka jangan patuhi aku lagi.

Ialah hal yang memalukan bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari.

Ketika beliau dipuji oleh orang-orang, beliau akan berdo’a kepada Allah dan berkata, “Ya Allah, Engkau mengenalku lebih baik dari diriku sendiri, dan aku lebih mengenal diriku daripada orang-orang yang memujiku. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang dipikirkan oleh orang-orang ini mengenai diriku, maafkanlah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui, dan janganlah jadikan aku bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan.

Hidup akan berlalu, namun Kematian sangatlah dekat.

Orang yang cerdas ialah orang yang takwa.

Orang yang dungu ialah orang yang durhaka.

Orang yang dusta ialah orang yang khianat.

Orang yang benar ialah orang yang dapat dipercaya.

Bila telah masuk waktu salat, berdirilah kalian menuju ketempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia.

Seseorang yang takut untuk menangis, maka ia pun harus belajar bersikap baik terhadap orang yang menangis.

Barangsiapa memasuki kubur tanpa membawa bekal amal shalih, maka keadaannya seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu.

Dengan mengerjakan sholat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah di muka bumi ini.

Tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal ialah hal yang sia-sia.

Salah satu dosa terburuk ialah seseorang yang menganggap remeh dosanya.

Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah.

Pria yang pemalu dan sederhana ialah karakter yang menakjubkan. Namun perempuan yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi.

Agama buat di akhirat, harta buat kehidupan di dunia. Di dunia orang yang tidak berharta berasa susah hati, tetapi orang yang tidak beragama merasa lebihy sengsara.

Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hamba-Nya.

Salah satu dosa terburuk ialah seseorang yang menganggap remeh dosanya. – Abu Bakar Al-Shiddiq

Tidak ada pembicaraan yang baik, jika tidak iarahkan untuk memperoleh ridha Allah sWT.

Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain.Yang kecil pada kaum muslimin, ialah besar pada sisi Allah.

Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk.

Amal kebajikan ialah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan.

Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar, tetapi ketika diuji dengan kesenangan (kemewahan), hampir-hampir kami tidak sabar.

Semenjak aku masuk Islam, belum pernah kukenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah; dan belum pernah pula aku puas minum, karena sangat rindunya aku kepada Ilahi.

Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh maka berarti ia mengundang kebahagiaan.

Kebenaran terbesar ialah kejujuran, dan kepalsuan terbesar ialah ketidakjujuran.

Mahasuci Allah yang tidak memberi hamba-hamba-Nya jalan untuk mendapat pengetahuan mengenai-Nya kecuali dengan jalan ketidak-berdayaan mereka dan tidak ada harapan untuk meraih pencapaian itu

Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya.

Jangan memandang rendah kepada setiap muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun ialah besar di mata Allah.

Aku ialah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik iantara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah.

Ilmu pengetahuan ialah kehidupan pikiran.

Jangan memandang rendah kepada setiap muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun ialah besar di mata Allah.

Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain ialah esensi sejati dari kemurahan hati.

Waspadalah terhadap kebanggaan, sebab kalian akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing.

 

You also like

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma Penyair Agung   

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma Penyair Agung   

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma adalah seorang sahabat Nabi keturunan Bani Zainah. la dikenal sebagai penyair ulung.…
Al-Hasan dan al-Husain Pemimpin Pemuda Surga   

Al-Hasan dan al-Husain Pemimpin Pemuda Surga   

Al-Hasan dan al-Husain adalah sahabat sekaligus cucu Rasulullah  saw. Keduanya adalah belahan hati Rasulullah saw. dan pemimpin para…
Abu Ayyub al-Anshari

Abu Ayyub al-Anshari – Tempat Persinggahan Nabi

Abu Ayyub al-Anshari adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar, yang berasal dari suku Khazraj. Nama aslinya adalah…
Fairuz al-Dailami- Pembunuh al-Aswad al-Unsa al-Kazzab  

Fairuz al-Dailami- Pembunuh al-Aswad al-Unsa al-Kazzab  

Abu Umar ibn Abdul Bar menuturkan dalam kitab al-lsti'ab bahwa Fairuz al-Dailami adalah seorang sahabat Nabi yang  berasal dari…
Ashim ibn Tsabit  Jasadnya Dilindungi Lebah  

Ashim ibn Tsabit – Jasadnya Dilindungi Lebah  

Ashim ibn Tsabit sahabat Nabi dari kalangan Anshar yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Dhubay. la mendapat…
Dihyah al-Kalabi; Jibril Turun  dalam Rupa Dirinya  

Dihyah al-Kalabi; Jibril Turun  dalam Rupa Dirinya  

Dihyah al-Kalabi adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku al-Kalabi. Ayahnya bernama Khulaifah ibn Farwah ibn Fadhalah. la…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shopping Cart

No products in the cart.

Return to shop

Nama Toko

Selamat datang di Toko Kami. Kami siap membantu semua kebutuhan Anda

Selamat datang, ada yang bisa Saya bantu