Home » Blog » Abu Quhafah – Ayahanda Abu Bakar

Abu Quhafah – Ayahanda Abu Bakar

Abu Quhafah - Ayahanda Abu Bakar

Ketika kaum muslimin berderap memasuki Makkah pada 8 Hijriah, kaum musyrik berbondong-bondong menyatakan keislaman mereka. Tampak di anrara kelompok itu seorang tua yang buta ikut berdesakan ingin menyatakan keislamannya. la adalah Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakr. la berjalan dituntun oleh putranya, Abu Bakr, untuk menemui Rasulullah. Ketika melihatnya, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakr, “Biarkan saja orangtua ini diam di rumahnya dan aku akan menemuinya”.

Abu Bakr merasa bahagia melihat betapa Rasulullah menghargai orangtuanya itu. la berkata, “Dia yang lebih berhak untuk datang kepadamu, wahai Rasulullah, daripada engkau datang kepadanya”.

Rasulullah kembali berujar, “Aku menghargainya karena jasa-jasa anaknya”.

Kemudian Rasulullah mempersilakannya duduk di hadapannya. Rasulullah mengusap dadanya sambil berkata, “Masuk lah ke dalam agama Islam maka kau akan selamat”.

Setelah Abu Quhafah menyatakan keislamannya, Rasulullah mengucapkan selamat kepada Abu Bakr dan Abu Bakr berkata.  “Wahai Rasulullah, bagiku, Islamnya Abu Thalib lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku karena dengan itu aku men dapatkan engkau merasa puas”.

Rasulullah bersabda, “Engkau benar”.

Nabi saw. memandangi Abu Quhafah, dan melihat rambutnya telah memutih karena uban. Rasulullah berkata kepadanya, “Ubahlah warna rambutmu, dan jangan pergunakan warna hitam”.

Urusan yang sangat besar seperti penaklukan Makkah tidak membuat Nabi saw. Iuput memperhatikan perkara-perkara yang kecil dan dianggap remeh seperti urusan mewarnai rambut.

You also like

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma Penyair Agung   

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma Penyair Agung   

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma adalah seorang sahabat Nabi keturunan Bani Zainah. la dikenal sebagai penyair ulung.…
Al-Hasan dan al-Husain Pemimpin Pemuda Surga   

Al-Hasan dan al-Husain Pemimpin Pemuda Surga   

Al-Hasan dan al-Husain adalah sahabat sekaligus cucu Rasulullah  saw. Keduanya adalah belahan hati Rasulullah saw. dan pemimpin para…
Abu Ayyub al-Anshari

Abu Ayyub al-Anshari – Tempat Persinggahan Nabi

Abu Ayyub al-Anshari adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar, yang berasal dari suku Khazraj. Nama aslinya adalah…
Fairuz al-Dailami- Pembunuh al-Aswad al-Unsa al-Kazzab  

Fairuz al-Dailami- Pembunuh al-Aswad al-Unsa al-Kazzab  

Abu Umar ibn Abdul Bar menuturkan dalam kitab al-lsti'ab bahwa Fairuz al-Dailami adalah seorang sahabat Nabi yang  berasal dari…
Ashim ibn Tsabit  Jasadnya Dilindungi Lebah  

Ashim ibn Tsabit – Jasadnya Dilindungi Lebah  

Ashim ibn Tsabit sahabat Nabi dari kalangan Anshar yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Dhubay. la mendapat…
Dihyah al-Kalabi; Jibril Turun  dalam Rupa Dirinya  

Dihyah al-Kalabi; Jibril Turun  dalam Rupa Dirinya  

Dihyah al-Kalabi adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku al-Kalabi. Ayahnya bernama Khulaifah ibn Farwah ibn Fadhalah. la…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shopping Cart

No products in the cart.

Return to shop

Nama Toko

Selamat datang di Toko Kami. Kami siap membantu semua kebutuhan Anda

Selamat datang, ada yang bisa Saya bantu