Home » Blog » Biografi Umar bin Khattab

Biografi Umar bin Khattab

Biografi Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah satu khalifah pengganti Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Umar adalah salah satu dari khulafur rasyidin. Banyak sekali teladan yang dimiliki oleh sosok Umar bin Khattab. Bagaimana kisah Umar bin Khattab dari kecil hingga ia diangkat menjadi khalifah?

Profil Umar bin Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufayl bin Abdul-Uzza. Dia dikenal sebagai Abu Hafs dan mendapat julukan Al Farooq (Kriteria) karena dia menunjukkan Islamnya secara terbuka di Mekah dan melalui dia, Allah membedakan antara iman dan tidak beriman.

Ia lahir pada tahun 583 M, tiga belas tahun setelah Amul-Fil (tahun Gajah). Ayahnya adalah Al-Khattab ibn Nufayl, dan kakeknya Nufayl adalah salah satu dari mereka yang digunakan Suku Quraish untuk merujuk pada pengadilan. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Al Mugheerah.

Kehidupan Al Farooq Umar ibn Al-Khattab (R.A.) adalah kisah yang bersinar dari sejarah Islam, yang mengalahkan dan menggantikan semua sejarah lainnya. Sejarah semua bangsa disatukan menjadi satu dan semua kisah Umar bin Khattab berisi perilaku mulia, kemuliaan, ketulusan, jihad, dan dakwah kepada orang lain demi Allah.

Berkenaan dengan karakteristik fisiknya, ia berkulit putih dengan kulit kemerahan. Dia berotot, tinggi, dan botak. Dia sangat kuat dan tidak mudah lemah. Ketika dia berjalan, dia sangat mudah berjalan cepat, ketika dia berbicara, dia berbicara dengan jelas, dan ketika dia terjebak, dia menyebabkan rasa sakit.

Kehidupan Awal Umar bin Khattab di Masyarakat Pra-Islam

Umar menghabiskan separuh hidupnya di masyarakat pra-Islam (Jahiliyah), dan tumbuh seperti rekan-rekannya di Quraisy. Namun Umar memiliki keunggulan dibandingkan dengan mereka karena ia telah belajar membaca. Ia juga memikul tanggung jawab sejak usia dini, dan diasuh dengan sangat keras di mana dia tidak mengenal jenis kemewahan atau manifestasi kekayaan. Ayahnya Al-Khattab memaksanya untuk merawat untanya. Perlakuan keras ayahnya berdampak negatif pada Umar yang dia ingat seumur hidupnya.

Sejak masa mudanya ia juga unggul dalam berbagai jenis olahraga, seperti gulat, berkuda, dan menunggang kuda. Dia menikmati dan meriwayatkan puisi, dan dia tertarik pada sejarah bangsanya.

Ia suka menghadiri pameran-pameran besar orang-orang Arab seperti Ukaz, Mijannah dan Dhu al-Majaz, di mana dia akan memanfaatkan peluang untuk terlibat dalam perdagangan dan mempelajari sejarah orang-orang Arab.

Selain itu, ia terlibat dalam perdagangan yang menjadikannya salah satu orang kaya di Mekah. Ia berkenalan dengan banyak orang di negara-negara yang dia kunjungi untuk tujuan perdagangan. Ia melakukan perjalanan ke Suriah di musim panas dan Yaman di musim dingin. Dengan demikian, ia menduduki posisi penting dalam masyarakat Makkan selama era pra-Islam.

Umar (R.A.) adalah orang yang sangat bijaksana, fasih, berbicara dengan baik, kuat, toleran, mulia, persuasif dan jelas berbicara, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mewakili kaum Quraisy dan berbicara untuk mereka di depan suku-suku lain. Ibn Al-Jawzi berkata:

Sebelum masuk Islam, Umar (RA) menentang Islam dan ia bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Nabi Muhammad dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam.

Umar hidup selama era pra-Islam dan mengetahuinya secara mendalam. Dia tahu sifat aslinya, adat istiadat dan tradisinya, dan dia mempertahankannya dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Karena itu, ketika ia masuk Islam, ia memahami keindahan dan sifat aslinya, dan ia mengenali perbedaan besar antara bimbingan dan kesesatan, kesesatan dan iman, kebenaran dan kepalsuan

Umar Hijrah Dari Mekah ke Madinah

Ketika Umar memutuskan untuk hijrah ke Madinah, ia bersikeras melakukannya secara terbuka. Ibn Abbas (R.A.) mengatakan:

“Ali bin Abi Talib berkata kepada saya: ‘Saya tidak tahu ada seseorang yang tidak hijrah secara rahasia, kecuali Umar bin Al-Khattab. Ketika dia memutuskan untuk berhijrah, dia memakai pedangnya, meletakkan busurnya di atas bahu, mengambil panahnya dan membawa tongkatnya. Dia pergi ke Ka’bah, di mana sejumlah orang Quraisy berkumpul di halamannya dan mengelilingi Rumah itu tujuh kali, dengan langkah santai. Lalu dia pergi ke Maqam [Tempat atau batu di mana Ibrahim (AS) berdiri ketika dia sedang membangun Ka’bah] dan berdoa dengan tenang, kemudian dia pergi ke lingkaran orang, satu per satu, dan berkata kepada mereka,

“Semoga wajahmu menjadi jelek! Allah hanya akan menggosok hidung s ini dalam debu. Siapa pun yang ingin ibunya kehilangan dia dan anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, biarkan dia menemuiku di belakang lembah ini. “Ali berkata,” Tidak ada yang mengikutinya kecuali beberapa dari mereka yang “Mereka lemah dan tertindas. Dia mengajar mereka dan memberi tahu mereka tentang Islam, lalu dia melanjutkan perjalanan.”

Umar juga menjelma menjadi seorang ahli hukum yang terkenal karena keadilannya. Keahliannya ini yang membuatnya mendapatkan gelar ‘Al-Farooq’ (orang yang membedakan antara benar dan salah).

Pengangkatan Umar bin Khattab Menjadi Khalifah

Umar RA adalah sosoksahabat Nabi yang paling rendah hati kepada Allah dan menjalani kehidupan yang keras. Makanannya sangat biasa dan dia akan menambal kainnya dengan kulit. Dia biasa membawa air di pundaknya terlepas dari harga dirinya yang tinggi. Dia biasa tertawa kecil dan tidak pernah bercanda dengan siapa pun. Terukir di cincinnya adalah: “Kematian cukup sebagai peringatan, Umar.”

Ketika dia ditunjuk sebagai Khalifah, dia berkata: “Tidak ada yang diizinkan (bagi saya) dari perbendaharaan lebih dari dua pakaian, satu untuk musim dingin dan yang lainnya untuk musim kemarau. Rezeki keluarga saya akan setara dengan seorang lelaki Quraisy rata-rata dan bukan yang kaya di antara mereka, karena aku hanyalah manusia biasa di antara umat Islam (yaitu tidak ada yang istimewa tentangku). ”

Muawiyah bin Abu Sufian (RA) berkata: “Adapun Abu Bakar (RA), dia tidak pernah menginginkan dunia dan dunia tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya tetapi dia tidak pernah menginginkan dunia. Adapun kita, kita telah dikotori oleh dunia luar-dalam. ”

Pada saat musim kemarau, Umar (RA) makan roti dan minyak sampai kulitnya menjadi pucat dan dia akan berkata: “Betapa aku pemimpin yang buruk jika aku mengisi perutku dan orang-orang kelaparan.”

Kemudian ketika penyakit Abu Bakar (R.A.) bertambah kuat, orang-orang berkumpul di sekitarnya dan dia berkata:

“Telah menimpa saya apa yang Anda lihat dan saya pikir saya akan segera mati. Allah telah membebaskan Anda dari sumpah kedaulatan Anda kepada saya, dan sumpah Anda tidak lagi mengikat. Urusan Anda ada di tangan Anda, jadi tunjuk siapa apun siapa pun Anda Anda suka. Jika Anda menunjuk seseorang sementara saya masih hidup, saya kira kecil kemungkinan Anda akan terpecah setelah saya pergi. ”

Para sahabat berkonsultasi satu sama lain, masing-masing dari mereka berusaha menolak posisi Khalifah untuk dirinya sendiri dan mencarinya untuk saudara lelakinya yang menurutnya cocok dan memenuhi syarat untuk itu dan yang terpilih adalah Umar bin Khattab.

You also like

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma Penyair Agung   

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma Penyair Agung   

Ka‘b ibn Zuhair ibn Abu Sulma adalah seorang sahabat Nabi keturunan Bani Zainah. la dikenal sebagai penyair ulung.…
Al-Hasan dan al-Husain Pemimpin Pemuda Surga   

Al-Hasan dan al-Husain Pemimpin Pemuda Surga   

Al-Hasan dan al-Husain adalah sahabat sekaligus cucu Rasulullah  saw. Keduanya adalah belahan hati Rasulullah saw. dan pemimpin para…
Abu Ayyub al-Anshari

Abu Ayyub al-Anshari – Tempat Persinggahan Nabi

Abu Ayyub al-Anshari adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar, yang berasal dari suku Khazraj. Nama aslinya adalah…
Fairuz al-Dailami- Pembunuh al-Aswad al-Unsa al-Kazzab  

Fairuz al-Dailami- Pembunuh al-Aswad al-Unsa al-Kazzab  

Abu Umar ibn Abdul Bar menuturkan dalam kitab al-lsti'ab bahwa Fairuz al-Dailami adalah seorang sahabat Nabi yang  berasal dari…
Ashim ibn Tsabit  Jasadnya Dilindungi Lebah  

Ashim ibn Tsabit – Jasadnya Dilindungi Lebah  

Ashim ibn Tsabit sahabat Nabi dari kalangan Anshar yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Dhubay. la mendapat…
Dihyah al-Kalabi; Jibril Turun  dalam Rupa Dirinya  

Dihyah al-Kalabi; Jibril Turun  dalam Rupa Dirinya  

Dihyah al-Kalabi adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku al-Kalabi. Ayahnya bernama Khulaifah ibn Farwah ibn Fadhalah. la…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shopping Cart

No products in the cart.

Return to shop

Nama Toko

Selamat datang di Toko Kami. Kami siap membantu semua kebutuhan Anda

Selamat datang, ada yang bisa Saya bantu